Dennice
Średnica D
[mm]
Grubość
blachy T
[mm]
Wysokość
prostej hi
[mm]
Całkowita
wysokość
dennicy h
[mm]
Promień R1
[mm]
Promień r
[mm]
26,9

3,0 4,0 14,0 26,9 2,7
33,7

3,0 4,0 14,0 33,7 3,4
42,4

3,0 4,0 14,0 42,4 4,2
48,3

3,0 4,0 14,5 48,3 4,8
60,3

3,0 6,0 19,5 60,3 6,0
76,1

3,0 6,0 21,5 76,1 7,6
88,9

3,0 8,0 26,0 88,9 8,9
108,0

4,0 8,0 29,5 108,0 10,8
114,3

4,0 8,0 30,0 114,0 11,4
133,0

4,0 10,0 36,0 133,0 13,3
139,7

4,0 12,0 39,5 139,7 14,0
159,0

5,0 15,0 48,0 159,0 15,9
168,3

5,0 15,0 49,5 168,0 16,8
219,1

6,0 30,0 74,5 219,0 21,9
273,0

6,0 40,0 96,0 273,0 27,3
323,9 7,0 40,0 106,0 324,0 32,4
355,6

8,0 40,0 114,0 355,0 35,5
406,4

9,0 50,0 134,0 406,0 40,6

Przekrój dennicy